Chapter VI - Chinese Glossary (Der Lange Marsch des Rock'n'Roll)

From Music-China Wiki

Jump to: navigation, search

Chapter VI - Chinese Glossary (Der Lange Marsch des Rock'n'Roll)

Draft translated version

Contents

General information

Original works author: Andreas Steen

Original works title: Der Lange Marsch des Rock'n'Roll

Translation: Max-Leonhard von Schaper (Azchael)

Preface by the translator

In the original works, Andreas Steen only noted the simplified pinyin transcription alongside its simplified Chinese application. For matter of understanding, the author further included an English translation of the term described and a reference to where it was used. In case of names and further used glossary terms, a respective inner-wiki linkage applies. The original works included no table-style listing, which hereafter is presented for an easier overview.

Translation

Terms

Chinese term in pinyin Term in 中文 Reference in Der Lange Marsch ... English translation and link to definition
aiqing gequ 爱情歌曲 Chapter II love songs
anding tuanjie jingshen 安定团结精神
Beijing shoudu tiyuguan 北京首都体育馆 Chapter II Capital Stadium (of Beijing)
Beijing gongren tiyuguan 北京工人体育馆 Worker's Stadium (of Beijing)
bopu yinyue 波谱音乐
changfa 唱法
chuangxin 创新
chuangye jieduan 创业阶段
cidai 磁带 Tape
daiyan ren 代言人
daoban 盗版
dangdai yishi 当代意识
dianying chaqu 电影插曲
dianzi shidai 电子时代
disike yinyue 迪斯科音乐 Chapter II Disco music
ertong yinyue 儿童音乐 Chapter II Children music
faxing quan 发行权
fankang jingshen 反抗精神
fanpan jingshen 反判精神
fansixing 反思性
gangtai yinyue 港台音乐 Gangtai Music
gemihui 歌米会
geming 歌名
geming min'ge 革命民歌 Chapter II revolutionary folk song
geming xiandai xi 革命现代戏
genjudi 根据地
guzheng 古筝
hanchang 喊唱
hanjian gequ 汉奸歌曲
huihuang de yinyue 辉煌的音乐
houyuanhui 后援会
huangse gequ 黄色歌曲 Chapter II Yellow Songs
jin'ge 劲歌
jinbu yinyue 进步音乐 Chapter II progress music
jueshi yinyue 爵士音乐
kai tianchuang 开天窗
lapian 蜡片
Li pai yinyue 黎派音乐
liumang yinyue 流氓音乐
luyindai 录音带
maopai de yaogun 冒牌的摇滚
mimi zhi yin 靡靡之音
min'ge fengge de shuqing gequ 民歌风分格的抒情歌曲
niangniang qiang 娘娘腔 Chapter II sing in the way of the first royal concubine
nüli nüqi 女里女气 Chapter II to sing in the style of women
nüxing yinyue 女性音乐
ouxiang 偶像
ouzhou yishu gequ 欧洲艺术歌曲 Chapter II European art songs
pannixing 叛逆性
pengke yinyue 朋克音乐 Punk Music
pipanxing 批判性
qing yinyue 轻音乐
qingyise de qingqing wowo 清一色的卿卿我我
qunzhong yinyue 群众音乐
sanxian qin 三弦琴
shaya qiang 沙哑腔
shanghen wenxue 伤痕文学 Chapter III Scar literature or literature of the wounded
shanghen yinyue 伤痕音乐
shangpin yinyue 商品音乐
shidai qingxu 时代情绪
shidai qu 时代曲 Shidaiqu (European jazz style music)
shuqing gequ 抒情歌曲 Chapter II Emotional Songs
shuang baijin changpian 双白金唱片
shuang kaji 双卡机 Chapter II Double tape recorder
tianyan miyu 甜言蜜语
tianyuan qingdiao 田园情调
tingjue xiguan 听觉习惯
tongsu gequ re 通俗歌曲热
tongsu yinyue 通俗音乐
wenhua shamo 文化沙漠 Chapter II the left-behind cultural desert
wunü 舞女 Chapter II Chinese dance girls
wuqi gongneng 武器音乐
wuxing yinyue 无性音乐
xibei feng gechao 西北风歌潮
xiao shimin 小市民
xiaoyuan gequ 校园歌曲 Chapter II Campus songs
xiaoyuan min'ge langchao 校园民歌浪潮 Chapter II folk song movement of the universities
xin geju 新歌剧
xin shiqi 新时期
xuanyan 宣言
xuetang yuege 学堂乐歌 Chapter II school songs
xungen wenxue 寻根文学 Chapter II Educational institute, school
yanchu fang 演出房
yangban xi 样板戏
yangge 秧歌
yaobai yinyue 摇摆音乐
yaogun quan 摇滚圈
yaogun yinyue 摇滚音乐 Chapter I Rock music
yeyu gexing 业余歌星 Chapter II spare time singer
yishu shidai qu 艺术时代曲 Chapter II Arty-fashionable melodies
yinyue chuangzuo zuotanhui 音乐创作座谈会 Chapter II symposium for music and composition
yinyue de yulexing 音乐的娱乐性
yinyue gongzuozhe 音乐工作者 Chapter II The workers of music
yinyue shetuan 音乐社团 Chapter II music mass organisations
yingwu zuofeng 鹦鹉作风 Chapter II parrot style
yule gongneng 娱乐功能
yulu ge 语录歌
zhizuo gongsi 制作公司
zhuanchang yanchu 专场演出
zhengshi min'gan shiqi 政 敏感时期
Zhongguo jinyu wenhua 中国禁欲文化
Zhongguo minzuhua yaogun 中国民族化摇滚
zhongjinshu yinyue 重金属音乐
Zhongyang dianshitai 中央电视台
zichang zile 自唱自乐
zouxue 走穴

Names

Chinese name in pinyin Term in 中文 English translation (if any) and link to definition
'Again' - lunhui yuedui Again 轮回乐队 ---
Baidai luyinpeng 白代录音棚
Bai tianshi 白天使 White Angel
Baobei xiongdi 宝贝兄弟
Baotong 报童 Newspaper Boy
Beijing diantai luyinpeng 北京电台录音棚
Beijing dianying xueyuan yinxiang chubanshe 北京电影学院音像出版社
Beijing yanchu gongsi 北京演出公司
Beiguang yinxiang gongsi 北光音像公司
Bu Dao Weng 不倒翁
Cao Jun 曹均 ---
Chang Kuan 常宽
Chaozai yuedui 超载乐队 Overload
Cui Jian 崔建 ---
Dajiaolü 打脚驴
Dalu yuedui 大陆乐队
Daxing lifu shaji gongsi 大兴利福沙棘公司
Dazhonghua changpianguang 大中华唱片广
Deng Lijun 邓丽君 ---
Diansheng yuetuan 电声乐团
Ding Wu 丁武 ---
Dongfang gewutuan 东方歌舞团
Dou Wei 窦唯 ---
Fenwu yuedui 粉雾乐队
Feng Feifei 风飞飞
Gao Qi 高旗 ---
Gou Zhuanli
Gunshi changpian 滚石唱片
Guoye wenhua qiye youxian gongsi 国晔文化企业优先公司
He Luting 贺绿汀
He Yong 何勇 ---
Hei Bao 黑豹 Black Panther
Hongse budui 红色部队 Red Army
Hou Dejian 侯德建
Hou Muren 侯牧人
Huxi 呼吸 The Breathing
Huang Xiaomao 黄晓茂
Huang zhongren 黄种人
Jiang Wenhua 蒋温华
Kedeng changpian gongsi 可登唱片公司
Laoren yuedui 老人乐队
Li Guyi 李谷一

Li Ji - 李季

Li Jinhui - 黎锦晖

Li Li - 李力

Li Tong - 李彤

Li Shichao - 李士超

Li Xianglan - 李香兰

Li Xiuli - 李秀力

Li Zongcheng - 李宗盛

Liu Huan - 刘欢

Liu Junli - 刘君利

Liu Xiaosong - 刘效松

Liu Xue'an - 刘雪庵

Liu Yijun - 刘义君 (Tang Dynasty, White Angel)

Liu Yuan - 刘元

Luo Dayou - 罗大佑

Ma He - 马禾

Malu tianshi - 马路天使

Ma Xiaoyi - 马晓义

Mao Ahmin - 毛阿敏

Meishang shengli changpian gongsi - 美商胜利唱片公司

Miankong yuedui - 面孔乐队 The Face

Mingyue gewutuan - 明月歌舞团 (Bright Moon Song and Dance Troupe), see chapter II

Mujizhe - 目击者

Nongying luyinpeng - 农影录音棚

Nie Er - 聂耳

Qiheban - 七合板

Qi Qin - 齐秦

Qin Qi - 秦琦

Qing Shan - 青山

Qingtongqi - 青铜器

Qingxing yuedui - 清醒乐队

Sun Guoqing - 孙国庆

Tang Chao - 唐朝 (Tang Dynasty)

Tian Han - 田汉

Tong Ange - 同安格

Wanlimawang yuedui - 万里马王乐队

Wan Xing - 万星

Wang Di - 王迪

Wang Shuo - 王朔

Wang Wenjie - 王文杰

Wang Xiaofang - 王晓芳

Wang Xinbo - 王昕波

Wang Yong - 王勇

Wei Wei - 韦唯

Wen Bo - 文博

Wuyuetian - 五月天

Xiandairen yuedui - 现代人乐队

Xian Xinghai - 冼星海

Xianggang paixing bang - 香港排行榜

Xianggang weiercun gongsi - 香港

Xiao Nan - 肖楠

Xindi yuedui - 新谛乐队

Xin Qingnian - 新青年

Xu Peidong - 徐沛东

Xu Xiaofeng - 徐小风

Xuewei yuedui - 穴位乐队

Yan Hua - 严华

Yanjingshe - 眼镜蛇 (Cobra)

Yan Ru - 宴如

Yinghuochong - 萤火虫

Yu Jin - 虞进

Zang Tian Shuo - 臧天朔

Zhao Nian - 赵年 (member of Tang Dynasty)

Zhang Ju - 张炬 (member of Tang Dynasty)

Zhang Li - 张藜

Zhang Mingmin - 张明民

Zhang Yongguang - 张永光

Zhenyanshe luyin gongsi - 真言社录音公司

Zhinanzhen - 指南针 (The Compass)

Zhongguo lüyou shengxiang gongsi - 中国旅游声像公司

Zhonglu chubanshe - 中录出版社

Zhou Xiaoming - 周晓明

Zhou Xuan - 周璇

Zhu Fengbo - 朱逢博

Ziwo jiaoyu yuedui - 自我教育乐队 (Self Education)

Zuomeng yuedui - 做梦乐队

Remarks by the translator

General remarks

The above translation of the original works were excercised in the best means according to the principle: as close to the original as possible, as free as necessary. The German and English language are tricky ones and whereas in one language there are often numerous words describing a single situation in the other there is plainly one, none or two with not exactly the right meaning. I recommend every able person to also read the German original to catch all respective connotations, but hope that for those not able to read German I have offered a valid English translation.

Therefore, in case of variations between the English translation and the German original, the German original prevails.

In case you have found a better option for a specific translation situation, please do not hesitate to contact the translator.

Referencing and Footnotes

Within the original text two ways of referencing had been used:

  1. Footnotes, in which certain aspects of the text had been explained in prosa form
  2. Citing including referring source information, e.g. (Feigon 1994:127)

For the later form of referring additional references have been included in this translation to make sure, that the referring literature and its bibliographical citation is reflected (for the complete book is spread over several pages). Therefore the original numbering of footnotes is not the same one, as the the reference numbers below.

Additions to the original works

All images, pictures and other graphical works have been added to the translated version by the team of RiC to further utilize the original works and efforts by Mr. Andreas Steen in transferring his work to the digital age and the benefits of digital contents. Examples for the additions are linked articles to complete song lyrics or the portraits of mentioned key persons and bands.

Copyright

Restricted / Protected Article

Rock in China is a mainly free community project documenting the Chinese underground music scene. Though some of the content hosted is copyrighted and published with specific permission by the original works' author. This article is one of these and it has been protected / restricted and thereby excluded from the provisions in the General Disclaimer regarding its copyright. The applicable terms are stated below.

Full Copyright of the original text with Mr. Andreas Steen, translation is not an official version but thought to help understand the original text. Translation was conducted in agreement with Mr. Andreas Steen and Full Copyright applies for it as well. Copying, reproduction, distribution or use in commercial ways is not allowed.

References