Resurrection

From Music-China Wiki

Jump to: navigation, search

41357_photo.jpg

Resurrection (Fu Huo)


Contents

Lineup

Gu Wei - Vocals

Li Jun - Guitar

Ma Tianli - Bass

Lv Bo - Drums

Former Members

Lu Yang - Guitar

Xue Yanqin - Guitar

Mei Yangming - Guitar (Regicide)

Ma Jun - Bass

Wang Yong - Bass


Discography

Major albums

83897.jpg

Compilations<SocialRewardingRatingOfArticles comment='true' popup='true'></SocialRewardingRatingOfArticles> <SocialRewardingRatingPoints></SocialRewardingRatingPoints> <SocialRewardingRecommend></SocialRewardingRecommend> <SocialRewardingReferences></SocialRewardingReferences> <SocialRewardingMostViewedArticles show='true'></SocialRewardingMostViewedArticles>